Blaadje bij tekst wit

Stap in de stroom van verandering

De kracht van Taieki's organische aanpak

Blaadje los

Taieki is een combinatie van Tai (het hoogst haalbare) en Ki (energie). De naam Taieki betekent letterlijk fluïde en staat dan ook voor een aanpak die uitgaat van flow, beweging en verandering. Alles loopt in elkaar over. Alles en iedereen is onderdeel van één groot geheel.

Taieki bundelt krachten, benut de gezamenlijke energie die hierbij vrijkomt en gaat voor het hoogst haalbare resultaat. Zonder vastomlijnd denkkader, maar juist vanuit de kern doen wat er nodig is door over grenzen heen te kijken en de totale context te bezien. Dat is hoe we échte impact maken.

Ik ben Corine van Die, inspirator achter Taieki

Een dromer en waarmaker. Complex, maar niet moeilijk. Bron van rust en energie. Met krachtige expertise en een eigen kijk op zorg en welzijn, onthul ik heldere inzichten in patronen en visie. Ik maak een grondige analyse om echt tot de kern te komen. Ik doe niet aan symptoombestrijding, maar durf een organische verandering in gang te zetten.

Het is de collectieve wijsheid die al in je organisatie aanwezig is, die ik inzet om samen voorwaarts te bewegen. Mijn aanpak is onconventioneel, betrokken en allesomvattend, en altijd gericht op het creëren van duurzame resultaten die organisatiebreed gedragen worden.

Dankzij een specialistische kennis van de sector zorg en welzijn kun je mij breed inzetten als trainer, consultant, projectleider, procesbegeleider of interim manager. Voor mijn klanten pak ik uiteenlopende vraagstukken stevig beet, zoals het tijdelijk waarnemen en ondersteunen van teams, begeleiden van veranderingen in de boven -en onderstroom, toekomstbestendig organiseren, van analyse tot implementatie, begeleiden van sessies op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau en strategische personeelsplanning en strategische personeelsontwikkeling.

Ik sta voor je klaar, of je nu behoefte hebt aan een traject van enkele maanden tot een jaar, of een trainer nodig hebt op dagdeelbasis.

lichtgele achtergrond

Ervaringen uit de praktijk

Zelf de impact van een onconventionele aanpak ervaren?

Ontdek de mogelijkheden voor jouw organisatie. Zullen we eens samen in gesprek gaan?